हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस

हाम्रो ठेगाना

क्याक्स्टन मिडिया

पञ्चकुमारी मार्ग, नयांबानेश्वर काठमाडौं नेपाल

(घर नं. २७३, नयांबानेश्वर स्थित पञ्चकुमारी मन्दिरको नजिकै)

फो. नं . ९७७-१-४४८२४७६,  ९७७-१-४४८२४७७ ४, ९७७-१-४८२९५१ 

इमेल: 

business@publicnewsagency.com,

info@publicnewsagency.com